صفحه اصلی > دانش > محتوای
به شما آموزش می دهد که چگونه به درستی تمرین کنید
- Jul 06, 2018 -

مته باد باید موقعیت چشم را تعیین کند. با توجه به نمودار انفجار، موقعیت چشم را دقیقا برطرف کنید. انحراف و زاویه چشم باید دقیق باشد. با چشم بینایی بالا شروع کنید، در حفاری سوراخ سوراخ در محور جاده اصرار ورزید، و سپس چوب تفنگ را روی انفجار سوراخ قرار دهید. به عنوان انحراف معیار دیگر چشم، زاویه بین پای هوا و صفحه پایه هنگام ایستادن به سمت راست باید دقیق باشد، و باید پیشرفت محوری را به آن متصل کرد.

هنگام باز کردن، حفاری و عقب نشینی، پاهای هوای منفی، دریل های بادی، کوره های برقی و دریل های بادی همه بر روی سطح است، به طوری که لحیم کاری در وسط انفجار سوراخ در می آید برای جلوگیری از شکسته شکسته و انفجار.

با استفاده از اقدامات حفاری برای تثبیت، با توجه به نشست و شرایط نوسان مته باد، محور چرخش مته باتری را تنظیم کنید تا اطمینان حاصل شود که حفاری صیقل مته باد.

در جریان عملیات، لازم است نگاهی به رابطه بین لحیم کاری و انفجار در چشم بیندازیم. آیا پاک کردن سنگ پودر می تواند تمیز شود، آیا می توان مته حفاری را حفاری کرد، و معلوم می شود که صحنه غیر طبیعی در زمان واقعی باید دفع شود.

توجه به صدا از عملکرد مته باد برای تشخیص اینکه آیا هر گونه مشکل وجود دارد، پیدا کردن ناهنجاری ها، و توقف عملیات در زمان واقعی است.

با توجه به اندازه سرعت حفاری، شیر را می توان در زمان واقعی تنظیم برای تنظیم سرعت حفاری. ضروری است که پودر را تخلیه کنید تا از جوشکاری لحیم کاری اجتناب شود و کانال هوا و لوله آب را اصلاح کنید تا دیگر دوره ها را متوقف نکنید و ارتفاع و زاویه پای هوا را تنظیم کنید.

روح تفکر متمرکز است. هنگامی که شما چشم نواز هستید، توجه به کیفیت و ایمنی، و جلوگیری از انرژی و حواس پرتی.


Related Products